ความสำคัญของบริบทในการรับแปลเอกสาร

Posted by: admin

November 17th, 2021 >> การศึกษา, บริการ

บริษัทจำนวนมากคิดค่าธรรมเนียมต่อคำสำหรับการแปลเอกสาร และถึงแม้จะเป็นวิธีชำระเงินที่ได้ผล แต่การจ่ายต่อคำมักจะไม่สมเหตุสมผลกับงานที่ได้ทำไปแล้ว ภาษาต่างประเทศมักใช้คำมากกว่าเพื่อระบุบางสิ่งที่สามารถพูดได้สองสามคำในภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักแปลทำงานมากขึ้นโดยจ่ายน้อยลง

รับแปลเอกสาร

ความสำคัญของบริบทมักจะพลาดไปเมื่อมีการรับแปลเอกสาร 

เป็นสิ่งสำคัญที่เมื่อดำเนินการแปลเอกสารทั้งหมดจะต้องเข้าใจและแนวคิดเบื้องหลังก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการแปล ด้วยวิธีการชำระเงินแบบนับจำนวนคำ นักแปลหลายคนทำการเปลี่ยนแปลงคำต่อคำ และปัญหาคือพวกเขามักจะพลาดประเด็นในการแปลเอกสาร ในการเขียนงานแปลที่ยอดเยี่ยมจริงๆ คุณต้องเข้าใจอุตสาหกรรมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณดำเนินการแปลอย่างถูกต้องครบถ้วน การเปลี่ยนแปลงคำต่อคำมักจะพลาดความแตกต่างที่สำคัญและการเล่นคำที่สามารถพบได้ในบริบทของเอกสารเท่านั้น

นอกจากนี้ บริบทมักจะอ้างถึงวิธีการเขียนส่วนบุคคลของผู้เขียนและกระบวนการคิด บ่อยครั้งที่น้ำเสียงและอารมณ์ที่ใช้ในงานเขียนเป็นสิ่งที่ทำให้เอกสารประสบความสำเร็จ คำพูดที่หายไปในการแปลมักจะเป็นความจริง เพียงเพราะบริบทของการแปลเอกสารถูกมองข้ามไปและความแตกต่างและอารมณ์ที่ละเอียดกว่าพลาดไปเพราะผู้แปลทำการเปลี่ยนแปลงคำต่อคำ

บุคคลที่แสวงหาบริการมักจะมองข้ามความสำคัญของบริบทไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบุคคลที่ให้งานแปลแก่คุณถูกผูกมัดด้วยงบประมาณและค่าธรรมเนียมการแปลคำต่อคำ บุคคลนั้นไม่มีทักษะทางภาษาที่โดดเด่นและอาจไม่เข้าใจว่าบางภาษามีกาลและรูปแบบมากกว่าภาษาอื่น

ครั้งหนึ่งฉันเคยทำการรับแปลเอกสารการฝึกอบรมและเอกสารสำหรับสถาบันฝึกอบรม FOREX และในขณะที่ FOREX เป็นภาษาอังกฤษเพียงคำเดียว แต่ก็แปลเป็นคำสามคำในภาษาอื่น เนื่องจากฉันได้แปลเนื้อหาตามบริบท จึงมีการใช้คำมากกว่าในเอกสารภาษาอังกฤษต้นฉบับมาก นายจ้างรู้สึกไม่สบายใจกับจำนวนคำที่ใช้ในรับแปลเอกสารด่วน เพราะจะทำให้งบประมาณของเขาหมดไป หลังจากอภิปรายกันหลายครั้งเกี่ยวกับบริบทและความแตกต่างระหว่างภาษา ในที่สุดเขาก็เข้าใจดีว่าคำจำนวนน้อยลงอาจไม่สามารถถ่ายทอดกระบวนการคิดและแนวคิดที่เขาต้องการสอนนักเรียนได้ ถ้าฉันติดอยู่กับคำพูดของเขา เอกสารของเขาจะไม่สามารถอ่านหรือเข้าใจในภาษาที่แปลไป จำเป็นต้องพูด เขาไม่เคยต้องการบริการของฉันอีกเลย

ความสำคัญของบริบทมักจะพลาดไปโดยทั้งผู้แปลและนายจ้าง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องเพิ่มหมายเหตุในข้อกำหนดการแปลเอกสารของคุณว่าบริบทจะต้องไม่เสียหาย

สนใจเพิ่มเติม https://www.translationfind.com/

This entry was posted on Wednesday, November 17th, 2021 at 3:23 pm and is filed under การศึกษา, บริการ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.